Welkom op de website PTD en PTA ROER College Schöndeln

Op deze website PTD en PTA staat alle informatie omtrent de inhoud van de toetsen, de weging van de toetsen en het moment van afname (week).

Door het kiezen van de richting en leerjaar krijgt u een overzicht van de toetsen en toetsinhoud

Na de keuze van het gewenste vak, komt de informatie hierover in beeld.
Weekplanning is indicatief. In overleg met teamleider kan deze worden aangepast.

 

Voor het PTA gelden de volgende afkortingen:

SE: Verplichte examenstof van het examenprogramma die behoort bij het schoolexamen.

CE: Verplichte examenstof van het examenprogramma die behoort bij het centraal examen, maar die ook in het schoolexamen zal worden getoetst.

EK: Eigen keuze, examenstof die is gekozen door het bevoegd gezag.

 


Selecteer uw vak